Informace

ČMBS9. 10. 2020, 08.43

ČMBS

 ČMBS

V odkazu usnesení VLÁDY ČR č. 995 pro období 9.10.-11.10.2020  I.zakazuje  3. dále: provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorách staveb (např. .... nebo kulečníku....).

 

STOP  STOP  STOP  STOP  STOP 

 

VV ČMBS soutěžní sezóna 2020/21 od 09.10.2020 vč.do odvolání POZASTAVENA, veškeré akce, turnaje, soutěže na všech úrovních se odkládají.

 

STOP  STOP  STOP  STOP  STOP

Aleš Šlambor

ČMBS8. 10. 2020, 10.48

Vital sports

Z důvodu výskytu nemoci Covid-19 v prvoligovém družstvu 1CZ Vital sports vedení klubu Vital sports z.s. zaujalo do odvolání stanovisko stáhnout své hráče ze všech soutěžních utkání. 

Celá situace byla diskutována s VV sekce karambol.

Utkání klubu jsou odloženy.

O celé situaci jsou informování soupeři Vital sportu uplynulého víkendu. Konkrétně kluby TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou a Billiard Club Kladno.

Jablonecký klub ihned přijal interní opatření. Odkládá víkendové utkání Extraligy 3B v Ostravě a Havířově.

Libor Bača

ČMBS6. 10. 2020, 11.30

2 VC 5pins Kladno

Vážení sportovní přátelé,

do sobotní půlnoci se můžete přihlásit do velké ceny 5pins, která se odehraje na Kladně 17. až 18.10. Jako vždy můžete počítat s drobným občerstvením. Těšíme se na Vás. 

Vít Pechman

ČMBS2. 10. 2020, 17.15

2. VC 3B Žižkov

Výkonný výbor sekce karambol akceptuje rozhodnutí klubu TJ Sokol Žižkov nepořádat 2. Velkou cenu v trojbandu na závodním stole v původním termínu 23. až 25. října. 

Důvodem rozhodnutí pořadatele je nemožnost dostatečného zabezpečení předepsaných hygienických opatření a tím pádem vystavení nepřiměřenému zdravotnímu riziku účastnících se členů sekce karambol.

Akce je prozatím odložena na neurčito.

VV sekce nebude ve zmíněném termínu organizovat VC v 3B.

Děkujeme za pochopení.

Libor Bača

ČMBS2. 10. 2020, 12.21

NOUZOVÝ STAV

Vážení sportovní přátelé,

ze své oficiální pozice lídra budu prosazovat a hájit zájmy svazu a sekce. V obecné rovině, NOUZOVÝ STAV od 5.10.2020, svaz potažmo sekce může nadále organizovat sportovní akce a soutěže zahrnuté do kalendáře 2020/21, nicméně svaz své veškeré sportovní aktivity realizuje prostřednictvím svých členských klubů, na které se mohou vztahovat další omezení vztahující se pro daný vnitřní prostor, provozovnu atd. Přikládám právně ošetřené výkladové stanovisko. 2782YjR.pdf  Mimo to je nutné dodržovat dokument. MO-noseni-OOP.pdf

 

VIDEOKONFERENCE 02.10.2020 VV sekce karambol řešila výhradně tuto situaci a přijala tato stanoviska: 

 

ZÁKLADNÍ DATA – za nouzového stavu mohou být organizovány svazové sportovní akce do 130lidí, včetně přípravy tedy tréninku na ně, ostatní akce do 10lidí uvnitř do 20lidí venku, nadále platí RRR rozestupy, roušky, ruce-dezinfekce, k tomu i přenesená specifická pravidla aplikovaná z jiných oborů činnosti viz. dezinfekce sportovního vybavení, výměna vzduchu v místnostech, omezení konzumace potravin apod. 

 

UTKÁNÍ – nejvyšší svazové soutěže mohou pokračovat v době nouzového stavu je povoleno i jednostranné odložení --> nutností je oficiální oznámení řídící složce a soupeři pro ZS L.Bača, MSČ M.Pešta, MSM V.Burian /korektně min 3dny předem - odložené utkání se bude dohrávat v náhradím termínu/

 

REGION – regionální soutěže jsou součástí sportovního kalendáře a mohou pokračovat --> pro odložení platí stejná oznamovací povinnost, soupeři a příslušnému zástupci regionu

 

AKCE – v době nouzového stavu, POTVRDÍ pořadatel VC, MČR apod. VV sekce, zda je schopen odpovědně zajistit v plné výši veškeré hygienické požadavky, dostatečný počet rozhodčích atd. 

 

ROUŠKA – musí mít nasazenu VŠICHNI přítomní, pouze hráči v době sportovním výkonu si ji mohou sundat  

 

HRÁČ – doporučení, noste roušky VŠICHNI, pokud bude při utkání přítomen a třeba až následně testován někdo pozitivně, pak všechny přítomné bez roušek pošle hygiena automaticky do karantény /otázka tedy zní – kolikrát nebude v práci?/

 

DIVÁCI – mají v době utkání ZÁKAZ vstupu, pokud jde o volnočasové aktivity v klubech hosté, diváci apod. pak do 10lidí 

 

VÝZVA KLUB – žádáme kluby, aby odpovědně přistupovaly k plnění hygienických požadavků, zhodnotily své možnosti a s rozumem přistupovaly k této situaci

 

VÝZVA HRÁČ – žádáme hráče, aby se vzájemně respektovali, striktně dodržovali pokyny pořadatelů, předcházejte a vyhněte se zbytečným konfliktům

 

PROGNÓZA – co nám podzim přinese netuším, nicméně vždy se nabízí celá řada možností, jak se soutěžní sezónou naložit, prozatím „JSME SPORTOVNÍ SVAZ TAK HRAJME“.

 

Aleš Šlambor

ČMBS29. 9. 2020, 13.07

ČUS Česká unie sportu

Vážení sportovní přátelé,

 

Aktuální Zpravodaj si můžete stáhnout na webu: https://www.cuscz.cz/o-nas/zpravodaj-cus.html

 

OBSAH Zpravodaje ČUS 7/2020   

 3 Nový VV ČUS schválil čtyřletý plán činnosti a projednal dopady koronaviru na hospodaření ČUS 

 4 Národní sportovní agentura zveřejnila výzvu „Můj klub 2021“, 

    S žádostmi pomohou Sportovní centra ČUS  

 5 Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke sportu  

13 Nastává soumrak dobrovolných sportovních funkcionářů ?

14 Informace Úřadu pro ochranu osobních údajů k případné evidenci návštěvníků sportovních akcí

16 VOŠ ČUS zahajuje nový školní rok 2020/2021

18 Začíná 23. ročník mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec

Aleš Šlambor

FIVE PINS18. 9. 2020, 12.45

2. VC 5pins Kladno

Vážení přátelé,

je možné se registrovat na první velkou cenu v této sezóně. Která se odehraje na Kladně. 

https://five-pins.jvg.cz/2020/turnaje/

Vít Pechman

ČMBS18. 9. 2020, 10.51

1. VC 3B Ostrava

Výkonný výbor sekce karambol po konzultaci s pořadatelem BC Ostrava z.s. se vzhledem k nepřiměřenému zdravotnímu riziku účastnících se členů sekce karambol rozhodl nepořádat 1. Velkou cenu v trojbandu na závodním stole v původním termínu 24. až 27. září. 

Akce je prozatím odložena na neurčito.

Děkujeme za pochopení.

Libor Bača

ČMBS18. 9. 2020, 09.49

Žižkov

Z důvodu výskytu nemoci Covid-19 v řadách klubu TJ Sokol Žižkov vedení klubu zaujalo stanovisko stáhnout své hráče v nadcházejících 14-ti dnech ze všech soutěžních utkání. 

Celá situace byla diskutována s VV sekce karambol.

Utkání Žižkova jsou odloženy.

Libor Bača

ČMBS18. 9. 2020, 09.47

COVID19

Vážení přátelé.

 

Zaprvé, opakuje se nepříjemná situace, kterou naše sekce řešila. Stav EPIDEMIE a vlastní nebezpečnost viru posuzují odborníci, následně Ministerstvo zdravotnictví a vláda ČR vydává nařízení. Co je nastaveno kompetentními přirozeně se respektuje a striktně dodržuje. Obecná požadovaná opatření vztahující se pro ČR a jednotlivé regiony naleznete https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti vyhledejte si i platná epidemiologická opatření a nařízení pro okresy vydaná krajskými hygienickými stanicemi. Obecná data lze vyhledat na NZIP. https://www.nzip.cz/doc/koronavirus-loono.pdf

 

Zadruhé, doba je jiná, považte! v době, kdy bylo za celý měsíc 3tis pozitivně testovaných, zastavila státem řízená karanténa život v Česku. Dnes, kdy máme 3tis pozitivních za den, se děje co? Monitoruje se situace, zveřejňují rizika a nastavují se doporučení? Odpovědnost a rozhodnutí je tedy na občanovi. Jediný opravdový zákaz je při styku s covid19 – test a karanténa. Nicméně Evropa dala Česku a Pražanům semafor, někam se nesmí, jinde jen s negativním testem a 14 dnů karantény, otázka zní, proč tedy neplatí stejná pravidla i v tuzemsku o volném pohybu obyvatel rizikových oblastí? Česko má také vlastní semafor komunitního přenosu, také řeší stupně rizika. POZORNĚ tedy sledujte každý den informace ve zprávách.

 

Zatřetí, sport a korektní řešení dopadů na případné odložení utkání, turnajů a akcí. Klíčovým prvkem zákazů je kontakt s covid19 přímo či nepřímo, kluby s tímto problémem musí automaticky stáhnout své hráče na min 14dnů ze soutěží a zápasy odložit. Dalším obecným signálem vysokého rizika je semafor ČR. Mimořádným rizikem je koncentrace vyššího počtu lidí z rizikových oblastí stupně II. takovéto akce se doporučuje nepořádat. Pro stupeň III. platí zákaz účasti na soutěžích, považuje se za stejné riziko jako kontakt s covid19. Obecně všichni sportovci, kteří jsou pravidelně testováni a negativní mohou sportovat a být rozhodčím, stejné platí i pro ty co již mají chorobu za sebou. Pro ostatní platí zdraví rozum, základ je aplikace hygienických opatření, dodržování doporučení RRR Ruce pravidelná desinfekce, Roušky nosit ve vnitřních prostorách, Rozestup na 2m. Pokud patříte do tvz. věkové rizikové skupiny zvažte svou účast na utkáních, jako hráč, rozhodčí. Utkání mezi regióny s nízkým rizikem 0, I. konejte pouze za účasti do 10lidí a dodržování zásad RRR, vhodné je divákům vstup zakázat. 

 

Závěrem, další informace očekávejte na základě vyhodnocení zpráv MZČR. Přátelé jsem velice rozladěn tímto vývojem, nicméně jsem bojovník a stejné očekávám od vás, přeji hodně zdraví a trpělivosti. Už si to nepamatuji, ale asi žádná 19tka mi nelezla tak na nervy.

Aleš Šlambor

ČMBS16. 9. 2020, 06.54

KRSK komise rozhodčích sekce karambol

Vážení přátelé.

 

První Regionální školení 2020 rozhodčích II. třídy, proběhlo 13.9.2020 ve VČR východočeském regionu v klubu Kulečníkový karambolový klub Čermná nad Orlicí 28 účastníků 14 klubů. Diskuze, rozbory a řada názorů ukázala podstatnější potřebu, než je vlastní Přednáška, seminář a školení, kde se očekává přirozeně práce na zvyšování potenciálu kvality, ale především absence trvalého kontaktu. Ukázala se tedy další podstatná průvodní stránka opakovaných setkání spojených s výměnou informací. Domnívám se, pokud by byl pracovní aktiv VČR z 6.9.2020 až nyní po tomto školení, nejspíše by nedošlo k rozhodnutí zástupců klubů hrát 1.třídy jen s VR. Závěrem děkuji všem ve VČR za aktivní přístup, patronu akce Ing Františku Kuchařovi za příjemné prostředí a servis. Na školení VČR navazuje školení JMR jihomoravského regionu.

Aleš Šlambor

ČMBS16. 9. 2020, 06.20

SOUTĚŽNÍ ŘÁDY

Provedeno upřesnění a doplnění informací v soutěžních řádech malého stolu pro národní ligy, 2020-21 SŘ D3 3B MS a 2020-21 SŘ D3 TD MS články 3.03 (a) sestava, nasazení 6.02 (vi) vyúčtování.

Aleš Šlambor

ČMBS10. 9. 2020, 12.19

KRSK komise rozhodčích sekce karambol

Vážení přátelé. 

 

První krok, na pracovním semináři dne 28.-29.8.2020 v hotelu Florian ve Slavkově u Brna a na herně v klubu BC Ponětovice, byla zahájena obnova rozhodcovského stavu. Zdědit zničenou organizační strukturu rozhodčích je skutečnost, která je již jen žalostnou minulostí a upadá v zapomění. Nová etapa byla započata a čeká nás zajisté mnoho práce. Výstupem pracovního semináře je vznik KRSK komise rozhodčích sekce karambol. První písemné materiály naleznete Dokumenty →  Informace od Výkonného výboru → směrnice č.1, směrnice č.2, jmenovací listina.

 

Druhý krok, je v přímé vazbě a spolupráci s vedením jednotlivých regionů, zahájení Regionálních školení rozhodčích II. třídy. Prozíravé konstruktivní rozhodnutí VV sekce karambol dokázalo smysluplně naplánovat a do rozpočtu sekce zajistit regionům navýšení financí právě pro zajištění této činnosti částka 30.400,- pro 2020 a 30.400,- pro 2021, dává jistotu nestát na místě, schváleno usnesením VH 06/2020.

 

První klub, který se zhostil odpovědnosti pořadatele Regionálního školení konkrétně východočeského regionu, je Kulečníkový karambolový klub Čermná nad Orlicí, setkání jednoho až dvou zástupců šestnácti klubů se uskuteční v neděli 13.9.2020 od 10.00 hod. 

 

Třetí krok, klubové školení rozhodčích III. třídy, bude pak záležitostí právě pod vedením držitelů rozhodčích II. tříd z regionálních školení. Nalajnováno tedy máme, co bude dál je i na Vás, cílem je vrátit naší hře úroveň, prestiž a důvěryhodnost; cílem je lépe strážit náš příběh, historii a minulost; cílem je mít řádně nastavenu strukturu organizace rozhodčích a splnit podmínky žadatele o udělení licence CEB pro naše zástupce.

 

Závěr, chtěl bych poděkovat všem, kteří se na vzkříšení „rozhodčího“ aktivně podíleli, podílejí a podílet chtějí, vážím si Vás.

 

Aleš Šlambor

ČMBS4. 9. 2020, 16.58

Smutná zpráva

Dne 4.září nás ve věku nedožitých 72 let opustil Karel Brandejs, spoluzakladatel klubu v Týništi nad Orlicí. 

Radek Sedláček

ČMBS3. 9. 2020, 17.24

Rozlosování zápasů

Byl opraven rozpis zápasů II.NL Čechy TD MS do původní podoby (kromě duelů Trmice-Sokol Plzeň) . Minulý týden vznikla při změně termínu zápasu zmíněných družstev chyba v datumech, která se projevila právě v přiloženém dokumentu. Jednotlivé zápasy vložené přímo na JVG byly a stále jsou správně dle kalendáře VV sekce. Za vzniklé potíže se omlouváme.

Martin Pešta

ČMBS24. 8. 2020, 16.46

Rozlosování zápasů

V zápasech NL Čechy MS TD sjednoceny začátky na 13:00.

Martin Pešta

ČMBS23. 8. 2020, 18.28

Rozlosování zápasů

Byla vložena rozlosování zápasů NL Čechy MS TD, II.NL Čechy MS TD a NL Čechy MS 3B.

Martin Pešta

ČMBS1. 8. 2020, 10.56

VV sekce

Vážení členové sekce karambol,

v odkazu DOKUMENTY složka Zprávy hospodáře vloženo hospodaření 2020 SEKCE 01-07 a 2020 REGION 01-07 dále dokument 2020-21 SAZEBNÍK příspěvků repre, turnaje, soutěže, zejména aktivní kluby a regiony si překontrolují platby, děkuji. Složka Soutěžní řády vloženy aktualizované soutěžní řády malého stolu 2020-21 SŘ D3 3B MS a 2020-21 SŘ D3 TD MS, zapracovány věcné připomínky v kontextu nastavených priorit VH sekce.

Aleš Šlambor

ČMBS3. 7. 2020, 09.12

FINANCE

Vážení členové sekce karambol,

v odkazu DOKUMENTY složka Zprávy hospodáře vloženo hospodaření za sezónu 2019-20 resp. první polovinu letošního roku 2020 SEKCE 01-06 a 2020 REGION 01-06, žádám kompetentní zástupce o prověření plateb, předem děkuji.

Aleš Šlambor

Články

Martin Boháč posedmé republikový šampionem v trojbandu

Dlouhých šest let čekal náš dlouhodobě nejúspěšnější hráč v trojbandu na závodním stole třiačtyřicetiletý brňák Martin Boháč na další zářez do své sbírky republikových titulů. Čekání přerušil až u příležitosti 35. republikového šampionátu, které se konalo v odloženém termínu v kladenském klubu. Mar


Ivo Gazdoš vítězem Grand Prix města Ostravy

Půlroční čekání na oficiální turnaj v trojbandu na závodním stole ukončila víkendová Grand prix města Ostravy. Nový turnaj v kalendáři sekce karambol, čistě v gesci pořádajícího klubu BC Ostrava, se odehrál formátem pro 16 pozvaných hráčů. Do finále se probojovali velcí favorité. Havířovský Ivo Gaz


Tréninkový kemp mládeže

V doposud nejvyšším počtu 16-ti hráčů se o uplynulém víkendu uskutečnil mládežnický tréninkový kemp v klubu v Chlumci nad Cidlinou. Dokonale se tak povedlo navázat na předešlé dva kempy, které se uskutečnily v únoru v Jablonci nad Nisou a loňský červen taktéž v Chlumci nad Cidlinou. 


Čtvrtý tréninkový kemp s Eddym je minulostí

Nejspíše jeden z nejdelších tréninkových kempů v historii ČMBS je minulostí. Již počtvrté v posledních pěti letech se povedlo uspořádat tréninkový kemp s belgickým profesionálním hráčem Eddy Leppensem. Tentokrát Eddy odtrénoval s našimi jednadvaceti seniorskými a sedmi juniorskými hráči celkem 54 h


BC Vítkov – Sokol Žižkov mistrem družstev v 3B

Tajenka, kdo se stane letošním mistrem České republiky v soutěži čtyřčlenných družstev v trojbandu na závodním stole, se bohužel díky koronaviru rozluštila po telefonu díky neúčasti družstva Prostějova v posledním utkání soutěže proti žižkovskému týmu. Avšak dle papírových předpokladů by se jednalo


Španělská škola #2

Ani koronavirová krize nic nezměnila na rozhodnutí Adama Bači a Ondřeje Hoška absolvovat druhou část tréninkové lekce s věhlasným španělským trenérem José Maria Quetglasem. Díky koronaviru je nyní zavřeno tradiční místo výuky pro mladé Španěle z celé země v národním sportovním kampusu CAR – Centro


Kladno potřetí v řadě mistrem družstev v 3B na malém stole

Stejně jako v loňské sezoně se ve finále republikového šampionátu družstev utkaly družstva Kladna a Havířova. Zatímco loni po remíze 3:3 o vítězi rozhodl až generální průměr, tak letos se Kladno již potřetí v řadě radovalo z mistrovského titulu po výhře v poměru 4:2. Třetí místo obsadily družstva A


BC Bohumín po šesti sezonách mistrem ČR TD družstev

Dlouhých šest sezon čekal bohumínský A tým na triumf v soutěži tříčlenných družstev v technických disciplínách na malém stole. Poslední titul se datuje do sezony 2013/2014, kdy ve formátu celorepublikové soutěže Bohumín ani jednou v soutěži neprohrál. Pak přišla pětiletá nadvláda ostravské trojice


Marek Faus potřetí mistrem Evropy v týmech

Dvanáctý ročník Mistrovství Evropy týmů v technických disciplínách hostilo podruhé v řadě francouzské město Douarnenez. Tamní billiardový klub již podruhé obhajoval triumf z evropského týmového šampionátu. A byl znovu úspěšný. V minulých dvou sezonách v sestavě Swertz-Soumagne-Le Deventec. Letos do


Rudolf Bílek historicky prvním republikovým šampionem ve 5-pins

Čtyřiasedmdesátiletý hráč žižkovského klubu Rudolf Bílek se o uplynulém víkendu stal historicky prvním republikovým šampionem v disciplíně 5-pins. Po téměř dvouhodinovém boji porazil Bílek ve finálovém klání Ladislava Pohůtku hrajícího v barvách pořádajícího BC Kladno v poměru 3:2 na sety. Třetí mí